Ванина Бодурова

 

 Човекът:

   За Ванина Бодурова обикновено се казва, че е “майка на три деца, “сугестопед”, “асистент на д-р Лозанов”. В същност смята, че е като вятъра: неуловима и бурна; като морето: дълбока и лазурна; като огъня: ярка и утихнала; като земята: приласкаваща и търпелива…

Научила е да не поставя етикети, дори на себе си, а да започва всяко ново запознанство като пътешествие към безкрайната същност, която се крие зад роклята, бронята, сакото… Наследила любовта към неуловимото от своя учител професор доктор Георги Лозанов, тя ще ни поведе по нежния път на сугестивното в педагогиката и ще ни разкаже за живота на един велик българин, който ни завеща седем непреходни закона към безопасното разкриване на резервите на човешката личност.

Лекцията:

 “За Сугестопедията, розите и копринените рокли”

   Идеята, която лежи в основата на сугестопедията е свързана с изследванията на доктор Георги Лозанов върху неизползваните възможности на човешката личност (резерви) и безопасното достигане до тях. Като определение за безопасно можем да дадем комуникация, която не нарушава свободната воля и избор на личността. С всички средства се стимулира спонтанната изява на участниците в комуникацията. В основата на сугестопедията е заложено внушението, което цели освобождаване от предишни или предпазване от психотравми, които спират или биха могли да спрат пълноценното израстване на личността до развиване на своите способности.

 Животът би трябвало да бъде поток от радост – с тази цел сугестопедията създава и използва разнообразни средства за радостно, пълноценно общуване като естествено състояние на човека. Без да пренебрегва други емоции, се стреми да създаде оптимистичен и здрав мироглед у участниците в комуникацията.

 Баланс – парасъзнавано и съзнавано, емоция и логика, интуиция и съзнателен анализ.

Здравето на участниците е изключително важно – ученето е без умора, напрежение и тревожност. Преподаването е неизчерпаем извор на творческа енергия и обмен на мисли.

Няма ограничения нито във възрастта, нито в пола, нито в произхода или предварителното обучение за разкриване и използване на скритите възможности на човешката личност.

Характерни за сугестопедията са:

 • мекото, деликатно поведение на преподавателя;
 • достоверност на източника на информация;
 • периферни възприятия;
 • двуплановост и многоканалност в предоставяне на информацията;
 • създаване на необходима нагласа към необикновеността на участниците в комуникацията;
 •  представяне на много голям материал за усвояване;
 • хармонизирането на отоношенията в групата;
 • съгласуване с природните закони за ритъм, златна среда, контраст, разнообразие, многопластовост, промяна, красота, любов, свобода, единство на част и цяло;
 • положителната и красива атмосфера;
 • нови имена и биографии;
 • песни;
 • смях;
 • Класическото изкуство, използвано в сугестопедията, е жизнеутвърждаващо, носител на хармонията, търсена и постигната от Големите майстори.

“Сугестопедията и нейното десугестивно прилагане е метод на отваряне на резервите на ума чрез любов към човешките същества. Всички други прийоми, които бяха описани, са свързани с оркестрация, но необходима оркестрация.“

Из „Сугестопедия – Десугестивно Обучение“, Г.Лозанов, София, 2005г.
 • Имаме нужда и от физическа храна
 • Ванина Бодурова - ”За Сугестопедията, розите и копринените рокли”
 • Милан (Ариел Кармели) - “Аз не се нуждая от теб като партньор … или напротив?”
 • Веселин Михайлов - “Мъдрост вътре в Храма”
 • Алексей Бъчев - “ЖИВОТЪТ МОЖЕ ДА Е ЧУДО”
 • Петър Петров и Андрей Ганев - “Нелинейното мислене и приложението му в ежедневието”
 • Светла Михайлова - За хората и дрехите, защото „няма втори шанс за първо впечатление“
 • Милена Бокова - “Болестта като път – готови ли сме да се вслушаме?”
 • Патрик Фарнсуърт - “Хюман Дизайн и силата на Вашата Аура”
 • Ивомир - “Теория на когиталността”
 • Камелия Хаджийска - “Силата на автентичното общуване”
 • Огнян Симеонов - “Техника за емоционална свобода”, “Прана дишане”, „Възстановяване на връзката”, “Лечебният код”
 • Наталия Кобилкина - “Силата на сексуалността или как да използваме сексуална си енергия, за да постигаме чудеса в живота си.”
 • Иво Величков - “БУДЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ХИПНОЗАТА”
 • Ники Илиев и Юлия Шматко
 • Елена Шахънска - “Как да се чувстваме в хармония в свят, който изглежда нехармоничен?”
 • Димитър Божанов - “Ускорен курс по оптимизъм!”
 • д-р Пенчева и инж.Йовчева - “Предболестни състояния и връзката им с качеството на живот”
 • Илдико Кудлик - "Креативност с дясната страна на мозъка"
 • Мартина Генкова – Иванова - “Квантов преход 2012 – да бъдем творци на живота си!”
 • Мартин Иванов - ”АЛХИМИЯ НА РИТЪМА”